Szanowni Partnerzy CPP-P

Podziękowania dla naszych partnerów, współpracowników, sponsorów, przedstawicieli urzędów i instytucji, a także firm oraz osób prywatnych – dla wszystkich Ludzi Dobrej Woli!

W imieniu własnym, podopiecznych Centrum, ich rodziców oraz naszych pedagogów dziękujemy za nieocenione przejawy życzliwości, bezinteresowności, elastyczności, a także zwykłej ludzkiej dobrej woli. Dziękujemy za to, czego niestety obecnie spotyka się coraz mniej…

Tym bardziej DZIĘKUJEMY Wam:
 • Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Legionowie, Agnieszce Jakubowskiej
 • Byłej Dyrektor Zespołu Szkół w Legionowie, Pani Zoi Dąbrowskiej
 • Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie, Dorocie Kuchta
 • Pani Kierownik Administracji Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie, Danucie Kremiec
 • Byłej Dyrektor Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, Pani Barbarze Skrzypkiewicz
 • Panu Prezydentowi Legionowa, Romanowi Smogorzewskiemu
 • Zastępcy Prezydenta Legionowa, Panu Piotrowi Zadrożnemu
 • Staroście Legionowskiemu, Panu Robertowi Wróblowi
 • Byłemu Staroście Legionowskiemu, Panu Janowi Grabcowi
 • Byłemu Wicestaroście Legionowskiemu, Panu Januszowi Kubickiemu
 • Pani Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. Annie Rosół
 • Byłemu Naczelnikowi Wydziału Prezydialnego CSP, Panu mł. insp. Tomaszowi Piechowiczowi
 • Panu Dyrektorowi Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dr. Romanowi Biskupskiemu
 • Pani Elżbiecie Pniewskiej, Dyrektorowi Generalnemu Hotelu WARSZAWIANKA w Jachrance
 
 • Kierownictwu i Pracownikom Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych oraz Referatu Marketingu Urzędu Miasta Legionowo
 • Kierownictwu i Pracownikom Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie
 • Panu Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Grzegorzowi Przybyłowiczowi
 • Dyrekcji i Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Dyrekcji i Pracownikom Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego
 • Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
 • Kierownictwu i Pracownikom Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
 
 • Pani Małgorzacie Kubickiej z firmy „FJK” w Legionowie
 • Pani Agnieszce Czarnak, Dyrektor PKO BP Oddział 1 w Legionowie
 • Byłemu Dyrektorowi PKO BP Oddział 1 w Legionowie, Panu Michałowi Mączyńskiemu
 • Pani Edycie Białek z Oddziału Bankowego „EuroBank” w Legionowie
 • Właścicielom Sklepu „KUSKA” w Legionowie
 • Panu Dariuszowi Komar, właścicielowi Sklepu Rowerowego „DEMI BIKE” w Legionowie
 • Kierownictwu sklepu „Carrefour Market” w Legionowie
 • Kierownictwu sklepu KAUFLAND w Legionowie
 • Dyrekcji i Pracownikom Banków PKO BP S.A. oraz EuroBank w Legionowie
 • Pracownikom PZU S.A. w Legionowie
 • Pani Wandzie Kwiatkowskiej z PT-U „Mazur-Pol” w Szczytnie
 • Pani Ewie Łęskiej-Siniarskiej z Biura Turystycznego PTS „MAZOWSZE” w Płocku
 • Panu Janowi Owczuk z Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Mazowsze” w Soczewce
 • Panu Mariuszowi Jarzyńskiemu z Agencji Ubezpieczeń „JAR-MAR” w Legionowie
 • Panu Włodzimierzowi Słowikowskiemu z firmy transportowej „DELTA” w Pułtusku
 • Panu Krzysztofowi Romatowskiemu z firmy transportowej z Chotomowa

a także

 • Pani dr Dorocie Kotycińskiej-Chaaban z Warszawy
 • Pani dr Małgorzacie Siuda z Legionowa
 • Joli Nowak z Przasnysza
 • Kasi Siuda z Legionowa
 • Marcinowi Mroziewiczowi z Legionowa
 • Marcie i Pawłowi Wrońskim z Nasielska
 • Ewie Nawrot z Warszawy
 • Jadzi i Tomkowi Kowalczykom z Warszawy
 • Jozefowi Timko z Trebiszowa (Słowacja)