Pozytywna profilaktyka w każdej szkole

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele dzieci i młodzieży. Pragnę zaprosić Was do wzięcia udziału w autorskim Przedsięwzięciu Profilaktycznym pedagogów tutejszego Centrum pt. „Pozytywna profilaktyka w każdej szkole”, który powstał na bazie trzech programów rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia (NPZ) ...

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele dzieci i młodzieży,

pragnę zaprosić Was do wzięcia udziału w autorskim Przedsięwzięciu Profilaktycznym pedagogów tutejszego Centrum pt. „Pozytywna profilaktyka w każdej szkole”, który powstał na bazie trzech programów rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia (NPZ), tj. „Unplugged” oraz Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia
na tropie” i „Fantastyczne możliwości”. Realizacja tego projektu jest odpłatna i zgodnie z przepisami może być dofinansowana lub finansowana w całości przez Urząd Gminy.  

            Zajęcia z młodzieżą kl. IV-VIII w salach szkolnych w wymiarze 2 godzin lekcyjnych z jedną klasą opierają się na najbardziej aktualnych informacjach dotyczących zagrożeń wśród młodzieży oraz sposobu zapobiegania tym zjawiskom. Wykłady i warsztaty zawierają sprawdzone i skuteczne elementy wymienionych programów, które dodatkowo wzbogaciliśmy o własne wieloletnie doświadczenia edukacyjne, pedagogiczne i terapeutyczne. Zajęcia w każdej klasie będą poprzedzone szczegółowym wywiadem z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym o rodzaju problemów wychowawczych w danej grupie.

            Cele ogólne zajęć profilaktycznych w szkole to: ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu/e-papierosów, alkoholu, narkotyków (dopalaczy), nabycie umiejętności właściwej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz asertywnego przeciwstawiania się naciskom grupy rówieśniczej (elementy Treningu Umiejętności Społecznych), znajomość zasad odpowiedzialności prawnej i społecznej nieletnich za czyny karalne (nękanie/znęcanie, bójki/pobicia, kradzieże, niszczenie mienia, zagrożenia z Internetu).    

            Jestem przekonany, że wzięcie udziału w naszym projekcie Państwa szkoły, które z ramienia Centrum realizował będzie Pan Sławomir Pawłowski (lokalny nauczyciel), podniesie zdecydowanie poczucie wszechstronnego bezpieczeństwa w placówce. 

            Pragnę dodać, że istnieje także możliwość zorganizowania indywidulanych konsultacji ze specjalistą terapii trudności wychowawczych dla rodziców podczas zebrań oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji prawnej podczas rady pedagogicznej, a także letnich i zimowych wyjazdów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów w oparciu działanie naszego biura turystycznego.

Łączę wyrazy szacunku,

Dyrektor Pedagogiczny

Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Legionowie

mgr Piotr Zagajewski

 

Udostępnij ten wpis: