Ramowy program

Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w Legionowie jest instytucją niepubliczną mającą za zadanie udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej rodzicom (rodzinom), nauczycielom oraz dzieciom z trudnościami wychowawczymi.

Celem głównym Centrum jest wspieranie procesu wychowawczego najmłodszych poprzez profilaktykę, terapię i edukację. W zakresie działalności znajduje się tu przede wszystkim prowadzenie zajęć przez doświadczonych edukatorów z uczniami szkół (zachowania ryzykowne, uzależnienia, radzenie sobie ze stresem, bazpieczeństwo w ruchu drogowym), realizowanie różnorodnych szkoleń dla nauczycieli (edukacja prawna, umiejętności wychowawcze, rozpoznawanie uzależnień, zagrożenia z Internetu), a także inicjowanie spotkań z rodzicami, zmierzających do korygowania błędów lub niwelowania ich braków wychowawczych. W ramach funkcjonowania Centrum organizowane będą wycieczki, kolonie oraz zimowiska dla dzieci i młodzieży opierające się na programach profilaktycznych z elementami socjoterapii. Ponadto, w późniejszym terminie, powstanie specjalistyczna poradnia zatrudniająca profesjonalistów poszczególnych dziedzin, tj. reedukator, terapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, psychiatra, prawnik, którzy udzielać będą kompleksowej pomocy związanej z występowaniem wśród najmłodszych i ich rodzin tzw. zaburzeń zachowania i dysfunkcji. Dodatkowo zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy domowej oraz osób uzależnionych i współuzależnionych, a także osób z HIV/AIDS.

W dalszej perspektywie planowane jest przeprowadzenie badań socjologicznych dotyczących stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży patologiami oraz kondycji społecznej rodzin na terenie Legionowa (powiatu), których wyniki zostaną poddane analizie na zorganizowanej konferencji. Pozwoli to na systematyczne podnoszenie skuteczności podejmowanych działań w CPP-P.

Pracownicy Centrum będą prowadzili cyklicznie aktywną współpracę z innymi instytucjami, min.: szkołami, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, prokuraturą, sądem a także pozostałymi placówkami i osobami, działającymi na rzecz najmłodszych oraz rodzin. Zostanie również nawiązana współpraca z lokalnymi mediami (prasą, telewizją), jak też sponsorami-przedsiębiorcami i wolontariuszami, którzy będą wspierać działalność społeczną (charytatywną) Centrum.

W dobie kryzysu społecznego i coraz większego zapotrzebowania na profilaktykę, terapię i edukację Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w Legionowie od dnia 1 I 2006 r. stanie się alternatywą dla wielu osób potrzebujących skutecznego, sprawnego wsparcia w związku z funkcjonowaniem własnym i własnej rodziny.