Referencje

List referencyjny od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Somiance

List referencyjny od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie

List referencyjny od Urzędu Gminy w Lublinie

List referencyjny od Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Jaciążek

List referencyjny od Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

List referencyjny od Szkoły Podstawowej w Cieszewie