Strategia jakości CPP-P

Naczelną dewizą CPP-P staje się:

„Wyciągnij dłoń, nie jesteś sam…”

Dewizę realizujemy poprzez:

  • Systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności;
  • Stałą współpracę z wykwalifikowanymi i doświadczonymi specjalistami;
  • Bezwzględne przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
  • Zapewnienie naszym klientom możliwie jak największej realizacji ich oczekiwań;
  • Działanie w warunkach coraz większego komfortu dla klientów;
  • Stosowanie nowych, aktualnych materiałów oraz technik pedagogicznych i psychologicznych;
  • Ustawiczne angażowanie do podobnych działań innych instytucji i osób;
  • Ciągłe doskonalenie strategii jakości.

Deklarujemy zdecydowanie nasze zaangażowanie w utrzymanie CPP-P w Legionowie jako prężnie  i profesjonalnie działającej instytucji pedagogiczno – psychologicznej służącej lokalnemu społeczeństwu.

Zapraszamy do współpracy
Założyciele CPP-P