Terminy OBOZÓW LETNICH CPPP 2023

𝗦𝗼𝗰𝘇𝗲𝘄𝗸𝗮 𝓞ś𝓻𝓸𝓭𝓮𝓴 "𝓜𝓪𝔃𝓸𝔀𝓼𝔃𝓮" 𝟭-𝟭𝟬 𝗩𝗜𝗜 / 𝗝𝗮𝗿𝗼𝘀ł𝗮𝘄𝗶𝗲𝗰 𝓞ś𝓻𝓸𝓭𝓮𝓴 "𝓑𝓪𝓻𝓴𝓪" 𝟭𝟰-𝟮𝟰 𝗩𝗜𝗜 / 𝗗ą𝗯𝗸𝗶 𝗧𝗨𝗦 𝓞ś𝓻𝓸𝓭𝓮𝓴 "𝓓𝓾𝓮𝓽" 𝟮𝟴 𝗩𝗜𝗜-𝟲 𝗩𝗜𝗜𝗜

Terminy OBOZÓW LETNICH CPPP 2023

 
  • 𝗦𝗼𝗰𝘇𝗲𝘄𝗸𝗮 𝓞ś𝓻𝓸𝓭𝓮𝓴𝓜𝓪𝔃𝓸𝔀𝓼𝔃𝓮𝟭𝟭𝟬 𝗩𝗜𝗜 / 1800zł+autokar 
  • 𝗝𝗮𝗿𝗼𝘀ł𝗮𝘄𝗶𝗲𝗰 𝓞ś𝓻𝓸𝓭𝓮𝓴𝓑𝓪𝓻𝓴𝓪𝟭𝟰𝟮𝟰 𝗩𝗜𝗜 / 2250zł+autokar 
  • 𝗗ą𝗯𝗸𝗶 𝗧𝗨𝗦 𝓞ś𝓻𝓸𝓭𝓮𝓴𝓓𝓾𝓮𝓽𝟮𝟴 𝗩𝗜𝗜𝟲 𝗩𝗜𝗜𝗜 / 2100zł+autokar 

𝗭𝗔𝗣𝗜𝗦𝗬: rezerwacji miejsca należy dokonać poprzez uiszczenie bezzwrotnego zadatku w wys. 500 zł na konto:

Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej, mgr Piotr Zagajewski, 

05-120 Legionowo ul. gen. J. Sowińskiego 13 lok.100 w banku PKO BP Oddział 1 w Legionowie, 

nr rachunku: 98 1020 1026 0000 1802 0399 8085 

(z podaniem terminu obozu, imienia i nazwiska dziecka, adresu z kodem pocztowym oraz telefonu kontaktowego do rodziców).   

Ilość miejsc dostępnych: 45 (decyduje kolejność wpłat).  

Szczegółowe informacje: tel. 603 259 297 (Piotr Zagajewski-Kierownik Obozów).

Tekst alternatywny
Udostępnij ten wpis: