Założyciele CPP-P

mgr Piotr Robert Zagajewski – Dyrektor Pedagogiczny CPP-P

Z wykształcenia pedagog specjalny. Wieloletni policyjny specjalista ds. Nieletnich i Patologii oraz Społeczny Kurator Sądowy. Zorganizował szereg zajęć profilaktycznych z uczniami, edukację prawną nauczycieli oraz treningów umiejętności wychowawczych i konsultacji indywidulanych dla rodziców. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie Pedagogiki Specjalnej „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych-pomoc dziecku i rodzinie”. W 2006 r. rozpoczął udział w Seminarium Doktoranckim Instytutu Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie. Przez ponad 20 lat zorganizował szereg imprez społecznych (zbiórki, loterie, akcje BRD i honorowego krwiodawstwa) oraz wyjazdów (rajdy rowerowe, kolonie letnie, obozy językowe i narciarskie). 

Obecnie certyfikowany Trener TUS oraz realizator Programów Profilaktycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Posiada bogatą praktykę w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze oraz ich rodzinami.

mgr Ewa Sobol-Zagajewska – Terapeuta CPP-P

Z wykształcenia pedagog specjalny oraz nauczyciel dyplomowany języka angielskiego (Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3). W 2004 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie Pedagogiki Specjalnej „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych-pomoc dziecku i rodzinie”, a następnie w 2005 r. Kurs kwalifikacyjny w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Nauczycieli. Ponadto ukończyła szereg kursów doskonalących, m.in. Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”, Trening umiejętności wychowawczych. Od 2002 r. przez 9 lat pełniła funkcję Społecznego Kuratora Sądowego. Przez wiele lat współpracowała z lokalnymi instytucjami (szkoły, urzędy, media, prywatni przedsiębiorcy), współorganizując kolonie oraz zimowiska dla dzieci i młodzieży. Ma spore doświadczenie w pomocy dzieciom z trudnościami w nauce.